Stowarzyszenie Przyjaciół "Kolejówki"


ul. J. Kusocińskiego 3
70 - 237 Szczecin
telefon: 91 4339328, 4333076

email: spkolejowka@spkolejowka.cba.pl