1 października 2005 roku zegar czasu odmierzył 45 rocznicę powstania Technikum Kolejowego w Szczecinie. Nasze Stowarzyszenie podjęło, przy współudziale Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz uczniów Zespołu Szkół nr4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, zadanie realizacji VII już zjazdu Absolwentów szkól kolejowych miasta Szczecina.

Program:
30.09.2005 - uroczystości szkolne
01.10.2005 - zjazd absolwentów
12.00 - spotkanie uczestników
12.30 - 13.00 - "spacerkiem po szkole"
13.00 - 20.00 - biesiada Absolwentów
20.00 - ... - "szkolna zabawa" z udziałem osób towarzyszących

Pogoda była iście biesiadna, biesiada - przednia, zabawa - do świtu.
Kto przybył i przeżył - zaświadczy o prawdziwości słów powyższych.


Podobnie i też biesiadnie było 5 lat póżniej na 50 leciu szkoły.
Na tej stronie zgromadzono dokumentalne materiały zobacz - trochę wspomnień ...

Kto jeszcze nie zasilił szeregów absolwenckiej braci,
niech zbiera siły na zjazd z okazji Jubileuszu 55 lecia Szkoły
w dniach 2 - 3 pażdziernika 2015 r. !


Szczegóły w zakładce JUBILEUSZ.